stanleysecurity.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. / stanleysecurity.no uses cookies. Les mer.

FOR THOSE WHO MAKE THE WORLD SAFER

Sikkerhetsanalyse

Systematisk sikkerhetsarbeid (SSA)

Ved å systematisere sikkerhetsarbeidet får dere bedre oversikt, bedre kontroll og evne til å ta viktige beslutninger, og her kan vi bidra. Hver organisasjon er unik og har ulike evner til å beskytte sin virksomhet. SSA starter med en analyse av dagens situasjon. Analysen sammenligner dine eksisterende sikkerhetstiltak mot de fem prosessene i vår modell for SSA. Basert på denne analysen - og dine ambisjoner – arbeider vi sammen frem en strategi for hvordan SSA kan implementeres i din organisasjonen. 

I løpet av de neste 36 månedene, kan vi hjelpe med råd og ulike tjenester for å sikre at sikkerheten er i samsvar med forretningsmessige mål, ambisjoner, lovpålagte og kunderelaterte krav. En viktig del av dette er en årlig vurdering der vi måler fremgang og oppnådd kvalitet.

Vi vil hjelpe deg å få kontroll

Vår erfaring viser at mange organisasjoner ikke utnytter mulighetene som ligger i å systematisere sikkerhetsarbeidet. Stanley Security har kunnskapen som kreves og kan hjelpe deg og din organisasjon til å systematisere sikkerhetsarbeidet.

Resultater som skapes med en systematisk sikkerhetsberedskap er:

Kostnadseffektivitet

  • Økt konkurransekraft, reduserte kostnader, høyere leveringspresisjon og en sterkere merkevare
  • Lavere risiko betyr lavere forsikringskostnader

Stabilitet

  •  Sikrere forretningsstrategi gjennom forutsigbar risiko og hendelseshåndtering
  • Proaktiv håndtering av risiko og god sikkerhetskultur

Oppfylle eksterne krav

  • Sørge for at selskapet overholder alle juridiske, lovpålagte, kunderelaterte og forsikringsrelaterte krav.