stanleysecurity.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. / stanleysecurity.no uses cookies. Les mer.

FOR THOSE WHO MAKE THE WORLD SAFER

Sikkerhetsutfordringer i industrisektoren

 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Sabotasje
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • For høy driftstemperatur i datarom
 • Brann

 

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd relater til effektiv administrasjon av brannvarslingsanlegget
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort / ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie / inneffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Råd om effektiv adgangskontroll for personell og kjøretøy. Kritisk hvis uvedkommende får tilgang til produksjonslinjen for ev. sabotasje
 • Råd om områdesikring og tidlig varsling ved forsøk på inntrengning på området
 • Råd om effektiv bruk av sikkerhetskamera til prosess og driftsbeskyttelse
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak etc
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Stanley Security har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg! Ta kontakt med oss for en uforpliktende sikkerhetsprat.

Telefon

 ☎ 05010

 ☎ 987 05 010

Vil du vite mer ?

Vil du vite mer ?